Mentorles

Online mentorles voor VMBO en HAVO/VWO leerlingen.

Het maken van een studiekeuze is voor veel jongeren niet gemakkelijk: ‘Wat kan ik goed, wat vind ik leuk en wat is er allemaal?’ Deze vragen zijn belangrijk om te onderzoeken en te beantwoorden. Zo kun je een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding.

Minstens zo belangrijk om na te denken over de vraag: ‘Waar is er werk?’ We willen voorkomen dat een leerling een keuze maakt voor een opleiding en vervolgens na het behalen van een diploma werkloos aan de kant staat omdat er helemaal geen werk blijkt te zijn.

Deze online mentorles laat zien waar de leerlingen bij het maken van een studiekeuze allemaal op kunnen letten. De nadruk ligt op het belang om goed na te denken over de baankansen van een vervolgopleiding.

In deze online les wordt aan leerlingen een aantal vragen gesteld om kritisch na te denken, worden er filmpjes getoond en gaan zij op studieperspectief.nl aan de slag. Per onderdeel kunt u met de jongeren in gesprek en krijgen zij een individuele opdracht. De opdrachten kunnen thuis verder worden uitgewerkt. Om de inhoud van de les te waarborgen, kunt u hen vragen de antwoorden op te nemen in hun portfolio.

Omdat de jongeren ook zelf aan de slag gaan op de computer, adviseren wij om deze les in een computerlokaal te geven.

VMBO leerlingen kunnen hier terecht, HAVO/VWO leerlingen kunnen hier klikken.